p-ISSN 2083-389x   e-ISSN 2084-3127

Logo

Get your full text copy in PDF

THE EFFECT OF TINNITUS AND PRESBYCUSIS ON CONTRALATERAL SUPPRESSION OF OTOACOUSTIC EMISSIONS
Agis Komis, Pavlos Maragkoudakis, Eleni Gkoritsa, Dimitrios Kandiloros, Stavros Korres, Eleftherios Ferekydis, Thomas Nikolopoulos
JHS 2014; 4(4):9-20
Manuscript ID: 892574